4H-yhdistyksemme

Head - Harkinta

kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Hands - Harjaannus

tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten yritteliäisyys ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys

kertoo toisen ihmisen kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi

on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

Järjestämme 4H-toimintaa myös Nakkilassa. Matomäen kerhon tiedot löytyvät kerhokalenteristamme, Kerhot&kurssit välilehdeltä.

 

Hyvää uutta vuotta!

4H-kerhomme jatkuivat jälleen viikolla 3. Tervetuloa kerhoilemaan!

4Help

4Helpin ja 4H:n yhteistyön pilotointi on päättynyt ja nyt analysoimme tuloksia. Työpalvelutilaukset hoituvat jatkossa Porin ja Noormarkun 4H-yhdistysten kautta nrosta 0505615268 tai sähköpostilla pori@4h.fi. Kiitämme kaikkia asiakkaita yhteistyöstä.

 

Heli ja Essi

 

 

Toimiston väki

Porin ja Noormarkun varsinainen toiminnanjohtaja Heli Ruohomäki vastaa hallintopuolesta, rahahakemuksista, tilastoinnista, nuorten työllistämisestä, sekä palkanmaksusta ja laskutuksesta. 

Toiminnanohjaajana toimii Essi Huhtamäki ja hänen toimenkuvaansa kuuluu tiivistetysti Porin ja Noormarkun yhdistysten nuorten työllistäminen, 4H-yrittäjyys sekä 4H-kurssit ja 4H-kerhojen materiaalien kokoaminen, perehdyttäminen ja yhteydenpito kerhonohjaajiin, uusien kerhonohjaajien värvääminen, tiedottaminen, jäsenrekisteri sekä sometilien päivitys.

Meidät tavoitat yhdistyksen tutusta numerosta 0505615268 tai sähköpostilla pori@4h.fi.

Yhteistyössä Porin ympäristöviraston kanssa toteutettettavaa jäteopetusta hoitaa tällä hetkellä Essin ja Helin lisäksi myös Sini Kivinen.