Osaava kerhonohjaaja -koulutus

Koulutus järjestetään kerran vuodessa, syksyisin kahtena lauantaina. 

Koulutuksessa opit

  • ryhmän muodostumisesta, ohjaamisen haasteista ja ohjaajan rooleista
  • kerhokauden suunnittelua
  • leikkejä ja muita hyödyllisiä menetelmiä
  • huolehtimaan kerhon turvallisuudesta

Osaava kerhonohjaaja -koulutus on kestoltaan kaksi päivää (16 tuntia). Kerhonohjaaminen on luovaa, itsenäistä ja palkitsevaa puuhaa, josta voi myös tienata rahaa.

Koulutuksen ensimmäinen päivä, Osaava kerhonohjaaja: Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen ensimmäinen päivä (8 h) muodostaa perusrungon kerhonohjaajien kouluttamiselle. Se koostuu aiheista ja sisällöistä, jotka ovat yhteisiä kaikille kerhotoimintaa järjestäville tahoille. Tähän koulutuksen ensimmäiseen päivään voivat osallistua kaikki kerhonohjaajakoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt ja tahot. Koulutukseen sisältyy Osaava kerhonohjaaja -opas.

Koulutuksen toinen päivä, Osaava kerhonohjaaja 4H-toiminnassa: Toinen koulutuspäivä perehdyttää ohjaajat 4H-kerhojen ohjaamiseen ja se muodostuu kahdesta osiosta. Ensimmäinen osio Kerhonohjaajana 4H-yhdistyksessä (4h) koostuu 4H-järjestöön tutustumisesta ja yhdistyskohtaisista kerhotoiminnan käytänteistä. Toinen osio TOP-tehtäväsivuston käyttö (4h) perehdyttää TOP-tehtävien hyödyntämiseen kerhotoiminnassa. Toinen koulutuspäivä voidaan tarvittaessa järjestää myös kahtena erillisenä 4 tunnin osiona.