Palvelut kouluille

Ajokortti työelämään -koulutus

Ajokortti työelämään on 0,5 opintopisteen laajuinen koulutus, jonka osaamistavoitteet ovat EQF-tasolla 3. Koulutuksen suorittanut osaa kertoa perusasioita työnhausta, työelämän käytännöistä ja asiakaspalvelusta. Opintopisteytetyn todistuksen myöntää Opintokeskus Sivis.

4H-yhdistykset järjestävät yhteistyössä yläkoulujen kanssa Ajokortti työelämään -koulutuksia ympäri Suomen. Se sopii ennen TET-jaksoa suoritettavaksi.

Autetaan yhdessä nuoria turvallisesti työelämän alkuun!

4H-yrityskoulutus

4H-yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat käydä maksuttoman 4H-yrityskoulutuksen, joka on verkkokoulutus. Koulutuksesta saa yhden opintopisteen.

Jäteoppitunti

Porin 4H-yhdistys järjestää yhteistyössä Keräämö Oy:n kanssa jäteoppitunteja 4. luokkalaisille.

Tunti kestää noin 45 minuuttia ja sisältää toiminnallisen lajittelutehtävän sekä diaesityksen. Pyrimme vuosittain käymään läpi kaikki viraston alueen 4.-luokat.

Erityisesti, jos koulullesi on tulossa ympäristöteemainen viikko, jolle haluatte saada nelosten jäteopetuksen sovittua, kannattaa asiasta sopia hyvissä ajoin sähköpostilla pori@4h.fi.